Keqpërdorimi i të dhënave personale në rrjetet sociale

Për të fshirë profile të rrejshme, duhet të paraqisni dokumentet e mëposhtme në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

Si ta ruajmë privatësinë në Facebook? Shkarko

Më shumë informacion në lidhje me online keqpërdorimin e të dhënave personale mund të merrni në shërbim DeleteMe.mk