Llogaritë përfundimtare

Llogaria përfundimtare për vitin 2019  1, 2, 3, 4, 5, 6

Llogaria përfundimtare për vitin 2017

Llogaria përfundimtare për vitin 2017 e Drejtorisë për  Mbrojtjen e të Dhënave Personale 020066014378517 - Shkarko

Llogaria përfundimtare për vitin 2017 e Drejtorisë për  Mbrojtjen e të Dhënave Personale 020066014363114 - Shkarko

Llogaria përfundimtare për vitin 2017 e Drejtorisë për  Mbrojtjen e të Dhënave Personale  020066014363716 - Shkarko

Llogaria përfundimtare për vitin 2017 e Drejtorisë për  Mbrojtjen e të Dhënave Personale 020066014378521 - Shkarko

 

Llogaria përfundimtare për vitin 2016 

Llogaria përfundimtare për vitin 2016 e Drejtorisë për  Mbrojtjen e të Dhënave Personale 020066014378517 - Shkarko

Llogaria përfundimtare për vitin 2016 e Drejtorisë për  Mbrojtjen e të Dhënave Personale 020066014363114 - Shkarko

Llogaria përfundimtare për vitin 2016 e Drejtorisë për  Mbrojtjen e të Dhënave Personale  020066014363716 - Shkarko

Llogaria përfundimtare për vitin 2016 e Drejtorisë për  Mbrojtjen e të Dhënave Personale 020066014378521 - Shkarko