Politika e kualitetit të Agjencisë për Mbrojtjen e të dhënave Personale

Politika e kualitetit të Agjencisë për Mbrojtjen e të dhënave Personale Shkarko

MISIONI  ynë është përforcimi, promovimi dhe mbrojtja e  të dhënave personale dhe privatësisë të individëve, përmes realizimit të supervizionit, dhënies së udhëzimeve si dhe mendimeve në përputhje me dispozitat ligjore.

VIZIONI ynë është të jemi mbrojtës i mirënjohur dhe promovues i të drejtës së privatësisë të personave fizik në lidhje me përpunimin e të dhënave të tyre personale, me ekip të motivuar të gatshëm për t'iu përgjigjur sfidave të epokës digjitale.