Programe vjetore të punës së Agjencisë

Drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale miratoi:

  • Program vjetor për supervizion për vitin 2022 [Shkarko]
  • Program vjetor për trajnime të kontrolluesve dhe përpunuesve për vitin 2022 [Shkarko]
  • Program vjetor për punën e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2022 [Shkarko]