Trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale 07.10.2020

Më datë 07.10.2020, në hapësirat e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale do të mbahet: "Trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale", ku do të përfshihen gjitha aspektet në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, posaçërisht Ligji i ri për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe aktet nënligjore të miratuara nga Agjencia.

 Kërkesat tuaja për trajnim mund t'i  dërgoni në e-mail adresat e mëposhtme: milenko.marinkovic@privacy.mk  ose në obuki@privacy.mk

Numri i telefonit për kontakt.: 02 3 230 635 lok. 018.

Dates: 
Wednesday, 7 October, 2020 - 10:00