Trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale 09.09.2020 – plotësuar

Më datë 09.09.2020, në hapësirat e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale do të mbahet: "Trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale", ku do të përfshihen gjitha aspektet në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, posaçërisht Ligji i ri për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe aktet nënligjore të miratuara nga Agjencia.

Numri i plotësuar 

Dates: 
Wednesday, 9 September, 2020 - 10:00