Trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale 23.09.2020 - plotësuar

Më datë 23.09.2020, në hapësirat e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale do të mbahet: "Trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale", ku do të përfshihen gjitha aspektet në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, posaçërisht Ligji i ri për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe aktet nënligjore të miratuara nga Agjencia.

Numri i plotësuar

Dates: 
Wednesday, 23 September, 2020 - 10:00