Trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale më datë 06.05.2020

Më 06.05.2020 (e Mërkurë) në ora 10:00 në hapësirat e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale do të mbahet: "Trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale", ku do të përfshihen të gjitha aspektet në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, posaçërisht Ligji i ri për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe aktet nënligjore që do të miratohen nga Agjencia.

Kërkesat tuaja për pjesëmarrje në trajnim mund ti dërgoni në e-mail adresat e mëposhtme: milenko.marinkovic@privacy.mk  ose obuki@privacy.mk

Në pajtim me Vendimin për përcaktimin e kostos bazë për realizimin e trajnimeve për kontrolluesit dhe përpunuesit e interesuar, tarifa e pjesëmarrjes në këtë trajnim është 4000 denarë për person.

Telefoni për kontakt: 02 3 230 635 lok 018.

Dates: 
Wednesday, 6 May, 2020 - 10:00