Trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale më datë 07.10.2020

Më datë 07.10.2020 në hapësirat e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale u mbajt trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale.

Në trajnim morën pjesë përfaqësues të kontrolluesve nga fusha të ndryshme. Në trajnimim u sqaruan detyrimet ligjore të kontrolluesve në përputhje me Ligjin e ri për mbrojtjen e të dhënave personale.