Të gjitha lajmet e BE - së dhe më gjërë

Është miratuar Udhëzuesi për vlerësimin e ndikimit në mbrojtjen e të dhënave personale (PVZLP) dhe përcaktimin nëse përpunimi "do të rezultojë me rrezik të lartë" për qëllimet e Rregullores 2016/679 (WP248)

21.05.2020 - 08:37
Më datë 4 tetor 2017, Grupi i Punës 29 miratoi ndryshimet e fundit të Udhëzuesit për vlerësimin e ndikimit në mbrojtjen e të dhënave personale (PVZLP) dhe përcaktimin nëse përpunimi "do të rezultojë me rrezik të lartë" për qëllimet e Rregullores 2016/679 (WP248) .

Është miratuar Direktiva për evidentimin e emrave të pasagjerëve

26.01.2017 - 21:16
Më 14 prill 2016, EP miratoi Direktivën e emrave të pasagjerëve ((EU Passenger Name Record (PNR) Directive) Pas një procesi të gjatë të negociatave, miratimi i kësaj Direktive është një përgjigje ndaj kërcënimeve të krimit të organizuar dhe terrorizmit nëpërmjet bashkëpunimit në këto fusha dhe shkëmbimit efektiv të të dhënave të inteligjencës...

Është miratuar paketa me reforma për mbrojtjen e të dhënave personale

26.01.2017 - 21:14
Arritje historike - Parlamenti Evropian më 14.04.2016 miratoi paket reformash për mbrojtjen e të dhënave personale, të paraqitur për herë të parë në vitin 2012! Ndryshimet kanë qëllim kryesor: që të ju jap kontroll më shumë mbi të dhënat tuaja personale - lexoni këtu http://europa.eu/!dR79yq #‎eudatap‬‬‬‬‬ :