Të gjitha lajmet e AMDP

12.08.2020 - 13:47

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AMDHP) filloi me procedurë për kryerjen e supervizionit mbi ligjshmërinë e aktiviteteve të ndërmarra gjatë  përpunimit të të dhënave personale dhe mbrojtjen e tyre nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH) dhe Ministrisë së  Shëndetësisë (MSH), në lidhje me sulmin kibernetikë në faqet e ty

04.08.2020 - 14:40

Më qëllim të rritjes së transparencës në punën dhe informimin e publikut me zhvillimet aktuale në lidhje me incidentin e ndodhur më 15.07.2020 në ueb faqet e internetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (në tekstin e mëtejmë: KSHZ), Ju informojmë se më 29 korrik 2020 Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në tekstin e mëtejmë: AMDHP)

09.07.2020 - 18:22

Më datë 09.07.2020 në hapësirat e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale u mbajt trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale.

Në trajnim morën pjesë përfaqësues të kontrolluesve nga fusha të ndryshme. Në trajnimim u sqaruan detyrimet ligjore të kontrolluesve në përputhje me Ligjin e ri për mbrojtjen e të dhënave personale.

24.06.2020 - 17:22

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale pas një pauzë të shkurtër, për shkak të situatës me virusin Korona, më 24.06.2020 filloi me realizimin e trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave personale, në pajtim me Ligjin e ri për mbrojtjen e të dhënave personale, i cili në shkurt të këtij viti u miratua nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së V

Pages