Inspektimi

I. Lista bazë për verifikimin e kontrolluesve  (Shkarko dokumentin)

II. Udhërrëfyes për plotësimin e listës bazë për verifikimin e përpunimit të të dhënave personale (Shkarko dokumentin )

III. Mbikëqyrja inspektuese