Programe vjetore

2022

 • Program vjetor për kryerjen e supervizioneve për vitin 2022 [Shkarko]
 • Program vjetor për trajnime të kontrolluesve dhe përpunuesve për vitin 2022 [Shkarko]
 • Program për punën e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2022 [Shkarko]
 • Plan vjetor për prokurime publike për vitin 2022 [Shkarko]

2021

 • Program vjetor për kryerjen e supervizioneve për vitin 2021 [Shkarko]
 • Program vjetor për trajnime të kontrolluesve dhe përpunuesve për vitin 2021 [Shkarko]
 • Program për punën e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2021 [Shkarko]
 • Plan vjetor për prokurime publike për vitin 2021 [Shkarko]

2014

 • Program vjetor për realizim të inspektimit  për vitin 2014 [Shkarko]
 • Program i Punës së Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2014 [Shkarko]

2013

 • Program i Punës së Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2013 [Shkarko]
 • Program vjetor për realizim të inspektimit  për vitin 2013 [Shkarko]

2012

 • Program vjetor për realizim të inspektimit  për vitin 2012 [Shkarko]
 • Program i Punës së Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2012 [Shkarko]

2011

 • Program i punës dhe inspektimit të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2011 [Shkarko]

2010

 • Program vjetor për realizim të inspektimit  për vitin 2010 [Shkarko]

2009

 • Program vjetor për realizim të inspektimit  për vitin 2009 [Shkarko]
 • Program vjetor për ndryshim të Programit vjetor të inspektimit  për vitin 2009 [Shkarko]