Programe vjetore

2014

  • Program vjetor për realizim të inspektimit  për vitin 2014 [Shkarko]
  • Program i Punës së Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2014 [Shkarko]

2013

  • Program i Punës së Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2013 [Shkarko]
  • Program vjetor për realizim të inspektimit  për vitin 2013 [Shkarko]

2012

  • Program vjetor për realizim të inspektimit  për vitin 2012 [Shkarko]
  • Program i Punës së Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2012 [Shkarko]

2011

  • Program i punës dhe inspektimit të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2011 [Shkarko]

2010

  • Program vjetor për realizim të inspektimit  për vitin 2010 [Shkarko]

2009

  • Program vjetor për realizim të inspektimit  për vitin 2009 [Shkarko]
  • Program vjetor për ndryshim të Programit vjetor të inspektimit  për vitin 2009 [Shkarko]