Raporte vjetore

  • Raport vjetor  për punën e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2005 [Shkarko]
  • Raport vjetor  për punën e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2006 [Shkarko]
  • Raport vjetor  për punën e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2007 [Shkarko]
  • Raport vjetor  për punën e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2008 [Shkarko]
  • Raport vjetor  për punën e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2009 [Shkarko]
  • Raport vjetor  për punën e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2010 [Shkarko]
  • Raport vjetor  për punën e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2011 [Shkarko]
  • Raport vjetor  për punën e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2012 [Shkarko]
  • Raport vjetor  për punën e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2013 [Shkarko]
  • Raport vjetor  për punën e Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2019 [Shkarko]