Gjykata e Larte Administrative

VENDIMET DHE AKTGJYKIMET E GJYKATËS SË LARTË ADMINISTRATIVE
Zgjedhja UZH. nr. 1010/2012 Shkarko
Aktgjykimi UZH. nr. 855/2012 Shkarko
Aktgjykimi UZH. nr. 731/2012 Shkarko
Aktgjykimi UZH. nr. 718/2012 Shkarko
Aktgjykimi UZH. nr. 924/2012 Shkarko
Aktgjykimi UZH. nr. 1300/2013 Shkarko