Водичи

  • Како до политика за приватност pdf (908 kb)
  • Водич за заштита на личните податоци pdf (859 kb)
  • Како да си ја заштитиме приватноста на Фејсбук pdf (985 kb)
  • Приватноста како основно човеково право pdf (120 kb)
  • Информативен материјал pdf (3.17 mb)
  • Безбедност на информациите и зошто да се заштитиме? pdf (380 kb)
  • Безбедно на интернет pdf (419 kb)
  • Приватноста во дигиталната ера pdf ( 4.49 mb)